ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית היא תחום חשבונאי מרתק המשמש לשם גילוי אי סדרים בניהול הפיננסי של אדם או של עסק, איתור מעילות פיננסיות, ביקורת לאיתור נכסים בין בני משפחה, שותפים ועוד. חשבונאות חקירתית נועדה על מנת לגלות מאורעות פיננסיים חריגים, בין אם הם התרחשו כתוצאה מהונאה ובין אם הם התרחשו כתוצאה מטעות אנוש.

סוגים נפוצים של חשבונאות חקירתית

 • ביקורת חקירתית לצורך בדיקת דוחות פיננסיים – סוג זה של ביקורת פיננסית נועד על מנת לבקר את הדוחות הפיננסיים אותם הגיש ארגון או אדם פרטי, על מנת לוודא כי הדוחות הללו נערכו באופן נאות.
 • ביקורת פיננסית על מנת לאשש או להפריך חשד סביר העולה מפעילותה הפיננסית של פירמה מסוימת או של אדם מסוים.

מטרותיה השונות של החשבונאות החקירתית

תחום החשבונאות החקירתית נוגע לקשת רחבה של תהליכים פיננסיים ושל הונאות פיננסיות. בין מטרותיה השונות של הביקורת החקירתית ניתן למנות:

 • איתור הונאות פיננסיות – באמצעות הליך איתור ההונאות ניתן לחשוף ולאמת חשדות שונים הנוגעים לתחום הפיננסי, לנתח שיטות הונאה שננקטו, לאתר הונאות ממוחשבות ולהגיש חוות דעת מקצועית ושיפוט בהתאם לממצאי הביקורת.
 • מניעת הונאות פיננסיות – באמצעות הליך מניעת הונאות ניתן לסקור את חשיפת הארגון להונאות, תוך בחינת המוקדים בהם עשויה להתבצע הונאה, לבחון את התהליכים הפיננסיים השונים של הארגון כולו ולהציב מנגנוני מניעה ובקרה.
 • כימות הונאות פיננסיות – באמצעות הליך כימות הונאות ניתן לכמת את הנזקים שנגרמו, על מנת להציגם כממצא משפטי.
 • בדיקת אמינות פיננסית – באמצעות הליך בדיקת אמינות כלכלית ניתן לקבוע את מידת אמינותו הפיננסית של ארגון או של אדם פרטי.
 • סיוע בתביעות ביטוח – באמצעות הליך זה ניתן לאמוד ולכמת נזקים ביטוחיים ולהעריך נזקים כלכליים.
 • סיוע בהליכים משפטיים – באמצעות הליך זה ניתן להנפיק חוות דעת פיננסיות, לאתר נכסים, לאתר הונאות ולהבהיר סוגיות פיננסיות שונות הנוגעות לדיני האישות, להליכי בוררות, להליכי כינוס נכסים, פירוקים ועוד.
 • בדיקות טרום-רכישה – באמצעות הליך זה ניתן להעריך את אמינותם של דוחות פיננסיים אשר הוגשו במסגרת עסקאות רכישה.
 • איתור וסיכול של כספי טרור – באמצעות הליך זה ניתן לאתר ולמנוע את העברתם של כספים המיועדים לשמש בפעולות טרור.
 • איתור הלבנות הון – באמצעות הליך זה ניתן לשבש ולמנוע עבירות הלבנת הון.

רו"ח יקותיאל רמר

משרדו של רו"ח רמר מתמחה בסוגיות חשבונאיות שונות כגון דוחות ומיסוי, ביקורת חקירתית, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות, הכנת תוכניות עסקיות ועוד.