החזרי מס לשכירים

עובד שכיר? יתכן כי אתה זכאי לקבל החזר מס לשכירים!

זכאות לקבלת החזרי מס הכנסה לשכירים

מכיוון שעובדים שכירים במדינת ישראל אינם מחוייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ולא מתבצע מעקב מתמיד אודות גובה ההכנסות השנתיות שלהם, עשוי להיווצר מצב בו מתברר כי אותם השכירים שילמו מיסים גבוהים מהנדרש ויש צורך בקבלת החזר מס לשכירים.

תנאי הסף לזכאות לקבלת החזרי מס לשכירים במדינת ישראל עומד על משכורת של 4,500 שקלים ומעלה לאישה ועל 5,000 שקלים ומעלה לגבר. מתחת לסכומים חודשיים אלה, לא נדרש העובד השכיר לשלם מס הכנסה ולכן הוא לא זכאי גם להחזר.

הסיבות שבגינן עשוי עובד שכיר להיות זכאי לקבלת החזר מס לשכירים

•  מעבר במהלך השנה ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, תוך שינוי מהותי בגובה השכר החודשי.

•  מגורים באזור בעל עדיפות לאומית כגון רמת הגולן, הגליל, יהודה ושומרון, הנגב והערבה.

•  חיילים משוחררים עד שנתיים מיום השחרור.

•  עולים חדשים עד שלוש שנים מיום העלייה לארץ.

•  תשלומים עצמאיים לקרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל.

•  אבטלה במהלך חלק מחודשי השנה.

•  בעיה רפואית שהתגלתה במהלך השנה.

•  שינוי במצב המשפחתי כגון גירושין, לידה וכו'.

•  ילד הלומד במסגרת חינוך מיוחד או ילד בעל אחוזי נכות.

•  טעויות של המעביד בעת חישוב סעיפי הניכוי של העובד השכיר.

•  מורים בשנת שבתון.

•  נשים בחופשת לידה וכאלו שהאריכו את חופשת הלידה שלהן מעבר לחופשה הקבועה בחוק.

בדיקת הזכאות להחזר מס

שכיר המעוניין להגיש בקשה לקבלת החזרי מס, צריך לגשת אל משרדי מס ההכנסה כאשר הוא מצויד בטפסים הבאים: טופס בקשת החזר המס, דוח המפרט את גובה ההכנסה השנתית, טפסי 106, אישור אודות תשלום עצמאי לביטוח חיים, קרנות גמל או קרן פנסיה ועוד.

על מנת לבדוק את הזכאות להחזר המס באופן מקצועי ונכון, יש להיעזר ברואה חשבון המתמחה בתחום המיסוי. רואה החשבון מבצע את מילוי הדוחות, מנחה את הנישום בתהליך איסוף החומר הנדרש לשם הגשת הדוחות, ולאחר מכן משגר אותם אל מס ההכנסה, מה שמונע טעויות הקלדה בעת ההגשה.

רו"ח יקותיאל רמר

רו"ח רמר הינו בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב ובעל רישיון והסמכה מטעם משרד התמ"ת. רו"ח רמר הינו בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחום. תחומי העיסוק העיקריים שלו הינם: דוחות ומיסוי, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות אישיים, יצירת תכניות עסקיות, הבראת עסקים ועוד.