החזרי מס

עובדים שכירים, לרוב אינם מודעים לזכותם לפי חוק לקבל החזר מס הכנסה. הסיבות שבגינן עשוי אדם להימצא זכאי לקבלת החזרי מס הכנסה הינן שונות ומגוונות:

הזכאות לקבלת החזרי מס הכנסה

להלן מספר מקרים בהם עשוי להיווצר מצב של זכאות לקבלת החזר מס הכנסה:

•  זכאות להחזר מס עקב אבטלה בחלק מהשנה.

•  זכאות להחזר מס עקב בעיה רפואית אשר התעוררה במהלך השנה.

•  זכאות להחזר מס עקב שינוי במצבו המשפחתי של העובד (לדוגמא – גירושין או לידת תינוק), או של בן משפחה מדרגה ראשונה.

•  זכאות להחזר מס עקב שינוי מקום עבודה.

•  זכאות להחזר מס עקב ביצוע עבודה מעבר לים במהלך השנה.

•  זכאות להחזר מס עקב מגורים באזורים בעלי עדיפות לאומית כגון יהודה ושומרון, רמת הגולן, הגליל, הנגב והערבה.

•  זכאות להחזר מס עקב תשלומים עצמאיים לקרנות פנסיה, קופות גמל או ביטוחי חיים.

•  זכאות להחזר מס עקב טעויות המעסיק בחישוב תשלומי המס.

חישוב גובה המס במדינת ישראל

המס המנוכה ממשכורתו החודשית של עובד מחושב באופן שנתי. לכן, במקרים בהם חל שינוי משמעותי בגובה המשכורת החודשית של עובד, עקב שינוי במקום עבודתו, עשוי העובד להימצא זכאי לקבלת החזר מס.

כיצד מתבצע חישוב החזר מס

לשם בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה, מעמידה רשות המסים סימולטור מקוון, שבו ניתן לחשב את סכום המס בו יהיה חייב הנישום באותה שנה. מילוי נכון של הטופס יאפשר לעובד לדעת האם חייב הוא בתשלום נוסף, או שהינו זכאי להחזר.

במידה וזכאי הנישום להחזר, יש לגשת אל משרדי מס ההכנסה יחד עם טופס החזר מס לשכירים,  טפסי ,106 אישור העברת תשלומים לקרנות שונות ועוד. עובדי מס ההכנסה יבצעו בדיקת החזר מס ובמידה ואדם כלשהו יימצא זכאי, יקבל הוא את תשלום ההחזר עד 90 יום ממועד הגשת הבקשה.

על מנת להגביר את הסיכויים לקבלת החזר מס, מומלץ להיעזר ברואה חשבון המתמחה בתחומי המיסוי בישראל, אשר יודע אילו הוצאות יכולות להקטין את ההכנסות ואילו זיכויים יכול העובד לדרוש לצורך הקטנת חבות המס.

עם זאת, יתכן מצב בו הנישום יהיה חייב במס נוסף, במקרה כזה לא מוגש דו"ח.

רו"ח יקותיאל רמר

רו"ח רמר הינו רואה חשבון בוגר החוג לכלכלה ולחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב. לרו"ח רמר ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחום. ותחומי התמחותו העיקריים הינם: דוחות ומיסוי, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות אישיים, הבראת עסקים, יצירת תוכניות עסקיות, הקמת עסקים ועוד.