הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות נועדה לתעד את הפעילות הפיננסית של ישות חשבונאית מסוימת כגון עוסק פטור, עוסק זעיר, עוסק מורשה, ארגון או חברה. לשם פעולת התיעוד נהוג לבצע שימוש באחת משתי שיטות ניהול חשבונות מקובלות:

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית היא שיטת ניהול חשבונות המתעדת הוצאות והכנסות בלבד ולכן מספקת תמונת מצב חלקית ולא מלאה אודות מצבו הפיננסי של העסק.

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה היא שיטת ניהול חשבונות המתעדת את כל הפעילויות הפיננסיות של העסק כגון הכנסות, הוצאות, התחייבויות ונכסים, ומאפשרת מעקב מלא אחר כל התנועות הכספיות של העסק.

כיצד לבחור שיטת ניהול חשבונות

הקביעה אודות סוג ניהול הספרים מתבצעת בהתאם לתקנות מס ההכנסה. בהתאם לכך נקבעת שיטת ניהול החשבונות המתאימה. לדוגמה – שיטת הנהלת החשבונות החד צידית לרוב מתאימה לעסקים קטנים, בעוד שהשיטה הכפולה מתאימה לבתי עסק גדולים, בהתאם לקריטריונים הרשומים בחוק.

ניהול חשבונות

שיטת ניהול חשבונות כפולה כוללת את הפעולות הבאות: קליטת חשבוניות לקוחות וספקים, קליטת דפי בנק, הכנת תלושי שכר ורישומם בספרים, התאמת לקוחות וספקים, התאמת בנק, דיווחי מע"מ מקוונים, התאמת הכנסות והוצאות בספרים לדיווחים למע"מ ועוד.

בעל עסק ראוי שייעזר ברואה חשבון מקצועי המתמחה בתחום המיסוי, דיני עבודה ודינים שונים. רואה חשבון בעל הידע כאמור, יכול לתת מענה מיידי ומדויק בסוגיות שונות, כפי שעולה מהמסמכים בניהול העסק השוטף.

מיהו מנהל חשבונות מקצועי

מנהל חשבונות טוב הוא מומחה המבצע רישום כולל של כל הפעולות הפיננסיות של בית עסק מסוים. מנהל החשבונות אחראי על הרישום הנכון והמדויק של הפעולות הפיננסיות, בהתאם לכללים החשבונאיים המקובלים. בסוף כל תקופה ניתן להפיק דוחות מסוגים שונים המאפשרים לראות את מצב העסק בכל רגע ולכל תקופה.

הנהלת חשבונות ממוחשבת

המעבר לדיווח מקוון למע"מ מחייב למעשה הנהלת חשבונות ממוחשבת. הנהלת חשבונות ממוחשבת מאפשרת להקל רבות על עבודת הרישום החשבונאי, לייעל את ביצוע הרישום, לנהל מעקב אחר גורמים רבים ולשמור את כל הנתונים הרלוונטיים באופן מסודר. לכן, כדאי מאוד להיעזר ברואה חשבון המבצע ניהול חשבונאי ממוחשב ומסודר.

מחפשים משרדי רואה חשבון?

רו"ח רמר הינו בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. רו"ח רמר הינו בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחומי הדוחות והמיסוי, הנהלת חשבונות וחשבונאות ניהולית. בנוסף, מכהן רו"ח רמר כיועץ מטעם משרד התמ"ת בתחומי הבראת עסקים, הקמת עסקים ובניית תוכניות עסקיות.