הנהלת חשבונות

חשבונואת שייכת לתחומי העיסוק הפיננסי. מדובר בתיעוד מלא של הפעולות הפיננסיות אותן ביצע עסק מסוים כגון רכישות, מכירות, הכנסות, הוצאות ועוד. את הנהלת החשבונות מבצע מומחה לניהול חשבונות, בהתאם לתבנית קבועה וברורה.

שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת החשבונות כוללת תיעוד מלא של כל הפעולות הפיננסיות אשר בוצעו בארגון מסוים. התיעוד עצמו מתבצע בתוכנה ממוחשבת, בהתאם לכללים קבועים ומקובלים. בסיומה של תקופה חשבונאית כגון סוף שנה, יש להעביר את תיעוד החשבונות אל רואה חשבון מוסמך, לשם עריכת דוח רווח והפסד ולשם עריכת מאזן, הכולל את כל העסקאות הפיננסיות של אותה שנה.

שיטות לניהול חשבונות

ישנן מספר שיטות מקובלות לשם מתן שירותי הנהלת חשבונות. לרוב, משרד הנהלת חשבונות יתאים את שיטת העבודה אל נתוני העסק. לדוגמה – בית עסק המוגדר כקטן לרוב זקוק לרישום הוצאות והכנסות בלבד לכן, שיטת הנהלת החשבונות המתאימה לבית עסק מעין זה הינה הנהלת חשבונות חד צידית. שיטה נוספת בה עושה שימוש משרד הנהלת חשבונות הינה שיטת הנהלת חשבונות כפולה. שיטה זו מתאימה לבתי עסק גדולים יחסית ועיקרה מעקב אחר כל התנועות הכספיות בעסק.

דוחות פיננסיים

ישנם מספר דוחות פיננסיים אותם נהוג לערוך אחת לתקופה:

•  מאזן ליום – המדובר בהצגת מצבו הפיננסי של עסק מסוים, תוך הצגת הון עצמי, התחייבויות כספיות, רכוש ונכסים ליום מסוים.

•  דוח רווח והפסד – מטרת דוח זה היא לפרט את ההוצאות וההכנסות של בית העסק בתקופה מסוימת. הדוח ערוך בהתאם לתקנים חשבונאיים קבועים.

•  דוח שינויים בהון העצמי – מטרת דוח זה היא לפרט את כל השינויים שחלו בהון העצמי של העסק בפרק זמן מסוים. בין השינויים הנכללים בדוח ניתן למנות שינויים בקרנות הון, שינויים שהתרחשו בהון המניות, רווח או הפסד לתקופה.

רואה חשבון יקותיאל רמר

רואה החשבון יקותיאל רמר הינו בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב ובעל רישיון והסמכה מטעם משרד התמ"ת. רו"ח רמר הינו בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחום. תחומי העיסוק העיקריים שלו הינם: דוחות ומיסוי, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות אישיים, יצירת תכניות עסקיות, הבראת עסקים ועוד.

משרדו של רו"ח רמר ממוקם ברחוב פנקס 15/5 בפתח תקווה וניתן להשיגו בטלפון מספר 03-9247507.