חיפוש עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עצמאי, אשר מחזור הכנסותיו השנתיות עולה על התקרה הקבועה בחוק לעוסק הפטור, או עצמאי העוסק באחת מהמקצועות החופשיים הקבועים לפי חוק.

החובות והזכויות החלים על עוסק מורשה במדינת ישראל

העוסק המורשה חייב להוציא חשבונית (עסקה או מס), בעבור כל עסקה אותה הוא מבצע ולדווח לרשויות המס ולמע"מ אודות עסקאותיו אחת לתקופה. כמו כן, חייב העוסק המורשה להוסיף אל סכום החשבונית מע"מ לפי חוק. עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ בעבור ההוצאות של בית העסק.

מי צריך להירשם כעוסק מורשה

•  עצמאי אשר מחזור הכנסותיו השנתיות עולה על התקרה הקבועה בחוק.

•  בעל עסק העוסק באחד מהמקצועות החופשיים כגון: הנדסאי, אדריכל, רואה חשבון, עורך דין, טכנאי, טכנאי שיניים, רופא, רופא שיניים, רופא וטרינר, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, יועץ ארגוני, יועץ ניהולי ועוד.

•  נותן שירותים כגון הנחיית מופע אומנותי, הדרכה והרצאות, כתבנות, קצרנות, כתיבה, עריכה, בניית תפאורה ועוד.

•  בעל בית ספר, בעל בית ספר לנהיגה, בעל גן ילדים, בעל משרד נדל"ן, סוחר רכב ועוד.

פתיחת תיק עוסק מורשה

על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה, יש לגשת אל משרדי המע"מ הקרובים ולהציג בפניהם את המסמכים הבאים:

•  טופס בקשה לפתיחת תיק במע"מ.

•  תעודת זהות.

•  אישור בנקאי הכולל את פרטי החשבון העסקי שברשותו.

•  חוזה שכירות.

על העוסק המורשה להגיש דוחות ולתעד את פעילותו הפיננסית בספר חשבונות לפי חוק.

חיפוש עוסק מורשה

ישנה אפשרות לבצע חיפוש עוסק מורשה, לשם בדיקת רישומו ברשויות המיסוי ובמע"מ. על מנת לבצע חיפוש עוסק מורשה יש להיכנס אל אתר רשות המיסוי ולבצע את החיפושים הבאים: איתור כתובת עוסק מורשה, איתור שם עוסק מורשה, איתור פרטי עוסק מורשה, איתור תיק מע"מ לפי מספר עוסק מורשה ועוד.

רואה חשבון יקותיאל רמר

רו"ח רמר הינו בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב. בנוסף, משמש רו"ח רמר כיועץ עסקי בעל רישיון והסמכה מטעם משרד התמ"ת. רו"ח רמר עוסק כבר למעלה מעשרים שנה בתחומי הדוחות והמיסוי, הבראת עסקים, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות אישיים, יצירת תכניות עסקיות ועוד.