חשבונאות ניהולית

מטרתה של החשבונאות הניהולית על כל גווניה היא לספק מידע פיננסי מקיף אודות עלויות, רווחים והפסדים של ארגונים ושל חברות. חשבונאות ניהולית משמשת ככלי עזר לשם קבלת החלטות פיננסיות ולשם קביעת יעדים פיננסיים. מטרתה של חשבונאות זו היא לסייע לראשי החברה לשפר את מצבם הנוכחי ולהביא לתמורות פיננסיות חיוביות בהמשך הדרך.

שלביה השונים של חשבונאות ניהולית

החשבונאות הניהולית משווה בין המצוי לבין הרצוי ומעניקה פידבק על מנת להביא אל האור פעולות שיש לבצע על מנת לשפר את הקיים. בנוסף, החשבונאות הניהולית מספקת מידע מהותי והכרחי על מנת לקבוע את אופני הפעולה שיש לבצע, תוך התייחסות לחישובי עלות אל מול תועלת, רווח אל מול הפסד, תשואה ועוד.

כמו גם, החשבונאות הניהולית משמשת ככלי עזר חיוני על מנת לבסס החלטות ואופני פעולה שונים, בהתבסס על נתונים רלבנטיים וחשובים אשר יתרמו לקבלת ההחלטה הנכונה. שיקולים אלה מנחים את בית העסק בעת קבלת החלטות פיננסיות הנוגעות לכל אחד ואחד מהענפים ומהמחלקות השונות המרכיבות את בית העסק כולו.

תחומי העיסוק של חשבונאות ניהולית

החשבונאות הניהולית מבצעת בין היתר את התהליכים הבאים:

 • הקצאה ורישום של עלויות.
 • ניתוח עלויות.
 • תמחור עלות שולית – עריכת הפרדה בין עלויות קבועות לעלויות משתנות והקצאת עלויות שוליות לתהליכים שונים.
 • שיוך עלויות למוצרים שונים.
 • זיהוי הפרשים בין עלות סטנדרטית לבין העלות בפועלת של מוצר כלשהו.
 • זיהוי ולמידת הקשר בין הכנסות והוצאות.
 • קביעת נקודת איזון המהווה את המצב ובו הרווחים של החברה וההפסדים של החברה מתאזנים.
 • הקצאת תקציבים.
 • בקרה תקציבית – השוואה בין עלויות והכנסות.
 • ניתוח סיכונים – אומדן מידת הכדאיות של השקעות.
 • תכנון פיננסי לטווח הרחוק.
 • ניתוח רווחיות.
 • צמצום עלויות תפוקה.
 • פיתוח מוצרים חדשים.
 • ניתוח אפשרויות הפצה.

יתרונותיה של החשבונאות הניהולית

החשבונאות הניהולית עורכת שימוש במגוון רחב של טכניקות ניתוחיות, המציבות את הארגון או את העסק בעמדה חיובית ופורה יותר, על מנת לעודד תהליכי צמיחה ותהליכי פיתוח רלבנטיים והכרחיים. רו"ח המתמחה בתחום החשבונאות הניהולית יסייע רבות למנהלי הארגון והעסק ויתרום ליכולת קבלת ההחלטות שלהם ולתמורות החיוביות של העסק כולו.

רואה חשבון יקותיאל רמר

משרדו של רו"ח רמר מתמחה במגוון רחב של פעולות חשבונאיות כגון חשבונאות ניהולית, חשבונאות חקירתית, מיסוי בישראל, עריכת והגשת דוחות, הבראת בתי עסק, פיתוח תוכניות עסקיות ועוד.