מנהל חשבונות

ניהול חשבונות הינו תחום עיסוק פיננסי, העוסק בעבודה השוטפת והיומיומית של הנהלת החשבונות כגון הפקת חשבוניות, רישום חשבוניות, הכנת משכורות, תשלומי ספקים, גביית חובות ועוד. מנהל חשבונות או מנהלת חשבונות עושים את עבודתם בהתאם לכללים חשבונאיים מוגדרים.

מנהל חשבונות בישראל

על מנת לעסוק בהנהלת חשבונות במדינת ישראל, יש צורך בתעודה מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ישנם מספר סיווגים אותם יכולים לקבל מנהל או מנהלת חשבונות מוסמכים בישראל:

•  סוג 1 + סוג 2 – המדובר בסיווג הנמוך ביותר, המתאים לביצוע תפקידי ניהול חשבונות זוטרים.

•  סוג 3 – סיווג זה מתאים על מנת לנהל עסק קטן.

•  חשבונאי בכיר (מנהל חשבונות מדופלם) – מדובר בסיווג הגבוה ביותר, המתאים לניהול חשבונאי בעסקים גדולים ומורכבים.

תפקידו של מנהל החשבונות בבית העסק

ישנה חשיבות גבוהה לעבודתו של מנהל החשבונות בבית העסק שכן, מרבית מבעלי העסקים אינם בעלי הסמכה וידע לשם ביצוע עבודת החשבונות השוטפת וההכרחית כגון ניהול ספרי החשבונות, הכנת המשכורות, הכנת תשלומים שוטפים ועוד.

הנהלת חשבונות מסודרת מאפשרת לבעל העסק או המנהל לדעת בכל רגע את מצבו הכספי של העסק, ולדעת כדאיות של כל פעילות עסקית.

רואה חשבון בישראל

רואה החשבון המקצועי בישראל הינו אדם בעל ידע והשכלה בתחומי החשבונאות, המימון, המיסוי, הביקורת הפיננסית ועוד. על מנת לשמש כרואה חשבון במדינת ישראל, יש צורך בהסמכה חוקית לעיסוק במקצוע, הכוללת בתוכה לימודים במוסד מוכר, התמחות האורכת כשנתיים במשרד רואה חשבון מקצועי ועמידה בבחינות מועצת רואי החשבון בישראל.

תחומי העיסוק העיקריים של רואה חשבון מקצועי הינם רבים ומגוונים וכוללים בין היתר את התחומים הבאים: ביקורת חשבונאית, מיסוי ודוחות, ניהול כספים, ייעוץ פיננסי, מיסוי בינלאומי ועוד.

דוחות פיננסיים עיקריים אותם עורך רואה החשבון כדרך קבע –

בין הדוחות הפיננסים אותם עורך רואה החשבון ניתן למנות:

•  מאזן – באמצעות דוח זה, מציג רואה החשבון את מצבו הפיננסי של בית העסק ליום מסוים, תוך התייחסות למספר גורמים כגון נכסים, התחייבויות, הון עצמי ועוד.

•  דוח רווח והפסד – באמצעות דוח זה, מפרט רואה החשבון את ההוצאות וההכנסות של בית העסק בפרק זמן מסוים.

•  דוח שנתי למס הכנסה – המדובר בדוח השנתי אותו בית העסק צריך להגיש אל משרדי מס ההכנסה מדי שנה.