מס הכנסה החזר מס

שכירים רבים אינם מודעים לזכותם להחזרי מס ממס ההכנסה. להלן הסיבות העיקריות העשויות להצביע על זכאותך להחזר מס:

מס הכנסה החזר מס לשכירים –

להלן הסיבות העיקריות אשר בגינן ניתן לדרוש מס הכנסה החזר מס:

•  עובד שכיר אשר היה מובטל במהלך חלק משנת המס עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר הפריש כספים באופן עצמאי אל קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח חיים, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר יצא לפנסיה או פוטר ממקום עבודתו הקבוע, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר התגלו אצלו או אצל בן משפחתו מדרגה ראשונה מגבלות רפואיות במהלך שנת המס, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר משתכר ממספר מקומות עבודה במקביל, אך לא ביצע תיאום מס כראוי, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר המתגורר בישובים בעלי עדיפות לאומית כגון רמת הגולן, הנגב והערבה, הגליל והעמקים ויהודה ושומרון, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר מעבידו שגה בניכוי המס שלו מהמשכורת החודשית, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  מורים אשר יצאו לשנת שבתון עשויים להימצא זכאים להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר עבד בחלק מהשנה מעבר לים, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  נשים אשר האריכו את חופשת הלידה שלהן מעבר לתקופה הקבועה לפי חוק, עשויות להימצא זכאיות להחזר מס.

•  עובד שכיר אשר חלו אצלו שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה כגון לידת ילד או גירושין, עשוי להימצא זכאי להחזר מס.

•  חיילים משוחררים עד שנתיים מיום שחרורם, עשויים להימצא זכאים להחזר מס.

•  עולים חדשים על שלוש שנים מיום עלייתם, עשויים להימצא זכאים להחזר מס.

חישוב החזר מס

על מנת לבדוק את זכאותכם להחזר מס, כדאי לפנות לרואה חשבון המתמחה בתחומי המיסוי והדוחות, על מנת שיבצע חישוב החזר מס וימלא בעבורכם את הטפסים אותם יש להגיש למס ההכנסה. רואה חשבון מקצועי, אשר ימלא בעבורכם את הטפסים כראוי, עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת החזר מס.