עוסק זעיר

עוסק זעיר הוגדר בעבר עובד עצמאי אשר מחזור עסקיו השנתיים לא עולה על התקרה הקבועה לפי חוק. החל משנת 2003 לא קיימת יותר הגדרת עצמאי בשם עוסק זעיר וכיום יש רק עוסק מורשה ועוסק פטור.

עוסק פטור – התשובה המודרנית להגדרת עוסק זעיר

העוסק הפטור הינו עצמאי אשר מחזור עסקאותיו השנתיים לא עולה על תקרה של 74,972 ש"ח, נכון לשנת המס 2011. בנוסף, העוסק הפטור אינו עוסק באחד מהמקצועות החופשיים הקבועים לפי חוק, המצריכים את העוסק בהם להירשם כעוסק מורשה ולא כעוסק פטור.

בניגוד לאמונה הרווחת, העוסק הפטור אינו פטור מתשלומי מס או מתשלומי הביטוח הלאומי אלא, העוסק הפטור הינו עצמאי אשר עסקאותיו הן פטורות ממע"מ לכן, אין העוסק הפטור מחייב את לקוחותיו במע"מ ואין הוא חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו.

בדומה לעוסק המורשה, גם העוסק הפטור מחוייב בדיווח השנתי למס הכנסה ולמע"מ אולם, היות ומדובר בעסק המוגדר כקטן, אופן הדיווח ושיטת ניהול החשבונות של העוסק הפטור, מותאמים לדיווח ולניהול החשבונות המאפיינים עסקים קטנים.

במידה ומחזור עסקאותיו השנתיות של העוסק הפטור ממע"מ עולות על התקרה הקבועה בחוק, אזי מחוייב הוא לשנות את הגדרתו מעוסק פטור לעוסק מורשה.

העוסק המורשה

כאמור, העוסק המורשה הינו עובד עצמאי אשר מחזור עסקאותיו השנתיות עולה על התקרה הקבועה לפי חוק, או עובד עצמאי אשר עוסק באחד מהמקצועות החופשיים כגון רופא, רופא שיניים, פסיכולוג, וטרינר, רואה חשבון, אדריכל, עורך דין, יועץ ארגוני ועוד.

העוסק המורשה מוציא בעבור לקוחותיו חשבוניות מס בתוספת מע"מ. העוסק המורשה זכאי לקבל החזרי מע"מ בעבור הוצאות הקשורות לתפעול בית העסק ועליו לדווח למס הכנסה ולמע"מ אודות הכנסותיו והוצאותיו של בית העסק אחת לחודשיים.

רואה חשבון יקותיאל רמר

רו"ח רמר הינו רואה חשבון בוגר החוג לכלכלה ולחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב. בנוסף, משמש רו"ח רמר כיועץ בעל רישיון והסמכה מטעם משרד התמ"ת. לרו"ח רמר ניסיון של למעלה מעשרים שנה ותחומי התמחותו העיקריים הינם דוחות ומיסוי, חשבונאות ניהולית, מיסוי בישראל, הבראת עסקים, יצירת תוכניות עסקיות והקמת עסקים.