עוסק מורשה או חברה

עוסקים עצמאיים רבים אינם יודעים כיצד לקבוע את הרישום המתאים להם ביותר במשרדי המע"מ ומס ההכנסה. על מנת להקל עליכם את הקביעה, להלן כל המידע הרלבנטי אודות השאלה האולטימטיבית: עוסק מורשה או חברה בע"מ.

הגדרת העוסק המורשה והגדרת החברה בע"מ -

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עצמאי העוסק באחד מהמקצועות החופשיים הקבועים בחוק, או עצמאי אשר מחזור הכנסותיו השנתיות עולה על התקרה הקבועה בחוק לעוסק פטור ממע"מ. על מנת להירשם כעוסק מורשה יש לפנות לשלושה גופים: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. הרישום כעוסק מורשה משייך את האחריות הפיננסית כלפי בית העסק לבעליו, קרי העוסק המורשה.

חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה בע"מ הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי מניות. האחריות המשפטית של החברה בע"מ נתונה בידי החברה עצמה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי מניות.

אז מה כדאי – עוסק מורשה או חברה בע"מ?

מתלבטים בין עוסק מורשה או חברה בע"מ? להלן השיקולים העיקריים לביצוע הבחירה:

  • מיסוי – המס המוטל על עוסק מורשה הינו לרוב גבוה יותר מהמס המוטל על חברה, מכיוון שהוא גדל בהתאם לרווחיו של בית העסק. לעומת זאת, המס המוטל על חברה בע"מ הינו קבוע, ללא כל קשר לגובה הרווחים. יתרה מזאת, בשנים האחרונות המס הקבוע המוטל על חברות בע"מ הולך ופוחת.
  • עלויות – הקמת חברה בע"מ דורשת מבעליה לשלם מספר תשלומים כגון אגרת הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעורך דין ותשלום לרואה חשבון. לעומת זאת, העלויות השוטפות של העוסק המורשה מתמצות בניהול חשבונות באופן שוטף.
  • אחריות משפטית – החברה בע"מ מהווה ישות משפטית נפרדת מבעליה, בעוד האחריות המשפטית על עסק בבעלותו של עוסק מורשה חלה ישירות עליו.
  • תדמית – התדמית הכללית של חברה בע"מ הינה חיובית ורצינית יותר מאשר תדמיתו של העוסק המורשה.

רו"ח יקותיאל רמר

רו"ח רמר משמש כרואה חשבון למעלה מעשרים שנה ומתמחה בתחומים הבאים: דוחות ומיסוי, חשבונאות ניהולית, מיסוי בישראל, עריכת והגשת דוחות אישיים, הבראת עסקים, יצירת תוכניות עסקיות, הקמת עסקים ועוד.