פתיחת עוסק מורשה

פתיחת חברה או עסק חדש טומנת בחובה פתיחת אפיקי הכנסות חדשים, אך גם מספר פעולות חשובות אותן יש לבצע בהתאם לחוק. אחת מהפעולות החשובות ביותר הינה פתיחת עוסק מורשה, אך כיצד עושים זאת?

עוסק מורשה או עוסק פטור?

לשם עשיית סדר בדברים, נגדיר תחילה את ההבדל שבין עוסק מורשה לבין עוסק פטור:

עוסק פטור -

העוסק הפטור הינו עצמאי אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו אינו עולה על התקרה הקבועה בחוק. המדובר בסכום העומד על 74,972 ₪ נכון לשנת 2011.

עוסק מורשה -

העוסק המורשה הוא עצמאי אשר גובה הכנסתו עולה על התקרה השנתית הקבועה בחוק, או עצמאי העוסק באחד מהמקצועות החופשיים הקבועים בחוק, כגון רופא, אדריכל או סוכן ביטוח, אשר אינו רשאי להירשם כעוסק פטור ועליו להירשם כעוסק מורשה.

פתיחת עוסק מורשה

עוד בטרם פתיחתו הרשמית של העסק, יש לגשת אל משרדי המע"מ הקרובים לשם פתיחת תיק עוסק מורשה. עצמאי המעוניין להירשם כעוסק מורשה צריך להציג בפני משרד המע"מ את המסמכים הבאים:

•  תעודת זהות.

•  טפסים ממולאים לפתיחת התיק במוסדות המס השונים.

•  אישור בנקאי הכולל את פרטי החשבון העסקי שברשותו.

•  חוזה רכישת מבנה או חוזה שכירות.

דוחות פיננסיים

על כל עוסק מורשה חלה החובה ליידע את מס הכנסה אודות הכנסותיו והוצאותיו באמצעות דוחות פיננסיים. בנוסף לדיווח הפיננסי השנתי, על העוסק המורשה חלה החובה להגיש למשרדי המע"מ דיווח דו חודשי למס ערך נוסף, לשלם מס הכנסה דו חודשי ולשלם את תשלומי הביטוח הלאומי אחת לחודש. את הדוחות הפיננסיים יש לערוך אצל רואה חשבון המתמחה בדוחות, במיסוי, בניהול ספרי חשבונות ובהגשת דוחות.

כיצד לבחור רואה חשבון מוסמך

העיסוק בראיית החשבון במדינת ישראל הינו תחום עיסוק המעוגן בחוק רואי החשבון. על מנת לכהן כרואה חשבון יש לעבור הסמכה רחבה בתחומים כגון מיסים, חשבונאות, מימון ועוד. בנוסף, על רואה החשבון לעבור בהצלחה את בחינות מועצת רואי החשבון ולעבור תקופת התמחות הנמשכת שנתיים ימים לפחות.

מכיוון שתחום העיסוק של רואי החשבון הוא תחום נרחב הכולל בתוכו מגוון אפיקי עיסוק, יש לפנות לרואה חשבון אשר התמקצע בתחומים בהם אתם נזקקים לסיוע.

רו"ח יקותיאל רמר

רו"ח רמר הינו בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת תל אביב ובעל רישיון והסמכה מטעם משרד התמ"ת. רו"ח רמר עוסק כבר למעלה מעשרים שנה בתחומי הדוחות והמיסוי, הבראת עסקים, חשבונאות ניהולית, עריכת והגשת דוחות אישיים, יצירת תכניות עסקיות ועוד.