נושאים נוספים במאמרים מקצועיים

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברה פרטית היא בדיקה המתבצעת על מנת לקבל אומדן אודות שוויה של חברה מסוימת. לרוב, בדיקה זו מתבצעת לפני הליך רכישה או מכירה של חברה פרטית. מדוע יש לבצע הערכת שווי המטרה העיקרית של ביצוע הערכת שווי היא … קרא עוד

תמחיר

מערכת התמחיר הינה מערכת חשבונאית אשר באפשרותה לסייע לארגון או לחברה לתעד, לנתח ולעקוב אחר עלויות הייצור שלה. תמחיר מהווה כלי עזר יעיל בתחום החשבונאות הניהולית, העומדת לרשות הארגון והחברה בכל הנוגע לבקרה ולמעקב על רווחיה ועלויותיה של החברה, על … קרא עוד

חשבונאות ניהולית

מטרתה של החשבונאות הניהולית על כל גווניה היא לספק מידע פיננסי מקיף אודות עלויות, רווחים והפסדים של ארגונים ושל חברות. חשבונאות ניהולית משמשת ככלי עזר לשם קבלת החלטות פיננסיות ולשם קביעת יעדים פיננסיים. מטרתה של חשבונאות זו היא לסייע לראשי … קרא עוד

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית היא תחום חשבונאי מרתק המשמש לשם גילוי אי סדרים בניהול הפיננסי של אדם או של עסק, איתור מעילות פיננסיות, ביקורת לאיתור נכסים בין בני משפחה, שותפים ועוד. חשבונאות חקירתית נועדה על מנת לגלות מאורעות פיננסיים חריגים, בין אם … קרא עוד

ניהול תקציב וחשבונות ועד הבית המשותף

ועד הבית המשותף אחראי על מגוון פעילויות, הכנת תקציב, איזון המשאבים של הבית המשותף וניהולו התקין של הבית המשותף. חובות אלו עליו למלא תוך דאגה שהבית המשותף יתפקד בסיכון מינימאלי ושקיפות מקסימאלית. לצורך ביצוע תפקידו מעסיק ועד הבית בעלי מקצוע … קרא עוד