ארכיון הפוסטים עם התג: מס הכנסה עוסק פטור

החזרי מס

עובדים שכירים, לרוב אינם מודעים לזכותם לפי חוק לקבל החזר מס הכנסה. הסיבות שבגינן עשוי אדם להימצא זכאי לקבלת החזרי מס הכנסה הינן שונות ומגוונות: הזכאות לקבלת החזרי מס הכנסה להלן מספר מקרים בהם עשוי להיווצר מצב של זכאות לקבלת … קרא עוד

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

על כל עצמאי במדינת ישראל, בין אם מדובר בעוסק פטור ובין אם מדובר בעוסק מורשה, חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. עובדים המחויבים בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה: עצמאיים מחויבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה על גבי טופס 1301, … קרא עוד

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות נועדה לתעד את הפעילות הפיננסית של ישות חשבונאית מסוימת כגון עוסק פטור, עוסק זעיר, עוסק מורשה, ארגון או חברה. לשם פעולת התיעוד נהוג לבצע שימוש באחת משתי שיטות ניהול חשבונות מקובלות: הנהלת חשבונות חד צידית הנהלת חשבונות חד … קרא עוד

מס על שכר דירה

מס הכנסה על שכר דירה  – מסלולי המיסוי הכנסות שכר דירה משתייכות לאותן הכנסות החייבות במס על פי פקודת מס ההכנסה במדינת ישראל, כלומר מס הכנסה על שכר דירה קבוע בחוק. ישנן שלוש אפשרויות, שלושה מסלולים – מסלול פטור – … קרא עוד