ארכיון הפוסטים עם התג: תעודת עוסק מורשה

עוסק זעיר

עוסק זעיר הוגדר בעבר עובד עצמאי אשר מחזור עסקיו השנתיים לא עולה על התקרה הקבועה לפי חוק. החל משנת 2003 לא קיימת יותר הגדרת עצמאי בשם עוסק זעיר וכיום יש רק עוסק מורשה ועוסק פטור. עוסק פטור – התשובה המודרנית … קרא עוד

חיפוש עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עצמאי, אשר מחזור הכנסותיו השנתיות עולה על התקרה הקבועה בחוק לעוסק הפטור, או עצמאי העוסק באחת מהמקצועות החופשיים הקבועים לפי חוק. החובות והזכויות החלים על עוסק מורשה במדינת ישראל העוסק המורשה חייב להוציא חשבונית (עסקה או מס), … קרא עוד